EduInvest Holdings tự hào là một quỹ đầu tư hệ sinh thái giáo dục và đào tạo với các sản phẩm – dịch vụ hướng theo chuẩn Quốc tế. Với đội ngũ chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình triển khai vận hành các chương trình đào tạo, EduInvest Holdings đang từng bước mang lại các cơ hội học tập toàn cầu để nâng cao trí tuệ và tri thức trong một thế giới đang thay đổi.

EduInvest Holdings – Quỹ đầu tư hệ sinh thái Giáo dục tại Việt Nam với hai đơn vị thành viên là AFC Global Education và Success Business. Chúng tôi cung cấp các dự án Giáo dục với nhiều hình thức đào tạo và quy mô quốc tế.

Dự án đào tạo chuyên nghiệp AFC Professional Training

Dự án Hợp tác với các trường đại học trong nước

Dự án Cổng Đại học thông minh SmartUni.vn

Dự án đào tạo Doanh nhân Success Business

Dự án Cổng đào tạo trực tuyến thông minh Smartrain.vn

Dự án hợp tác quốc tế

Lý do một số người may mắn trong kinh doanh

Khởi nghiệp là gì? Tài chính quan trọng như thế nào khi khởi nghiệp?

Bất ngờ trước những chia sẻ của học viên CFO trực tuyến