Category Archives: Chưa phân loại

Lý do một số người may mắn trong kinh doanh

Trong kinh doanh, một số người thường có may mắn hơn người khác. “Thực tế, nhiều doanh nhân và mô hình kinh doanh tôi biết nhờ may mắn mà thúc đẩy thành công”, chuyên gia kinh tế Anthony K. Tjan nói. Ông Anthony K. Tjan cùng với hai chuyên gia khác Richard Harrington và Tsun-yan […]