AFC Profestional Training

Dự án đào tạo chuyên nghiệp AFC Professional Training từ năm 2011 với hơn 3,000 học viên theo học các chương trình đào tạo ngắn hạn. Với hơn 100 chương trình triển khai như CFO, CEO, Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, Mini MBA và các kỹ năng dành cho người đi làm

Cổng đào tạo trực tuyến Smartrain

Dự án Cổng đào tạo trực tuyến thông minh Smartrain.vn: Từ năm 2015 đã đào tạo trực tuyến cho hơn 6.000 học viên theo học các chương trình đào tạo trực tuyến online 24/7 với hơn 100 khóa học khác nhau trong nhiều lĩnh vực

Cổng đào tạo trực tuyến SmartUni

Dự án Cổng Đại học thông minh SmartUni.vn, từ năm 2015: Đào tạo trực tuyến cho sinh viên tham gia các dự án hợp tác với các trường đại học các chương trình đào tạo trực tuyến online 24/7 với hơn 100 khóa học cho sinh viên học tập và trải nghiệm

Dự án hợp tác với 5 trường Đại học trong nước

Dự án Hợp tác với các trường đại học của đơn vị thành viên – AFC Global Education với 5 trường đại học, bao gồm: Đại học quốc tế Bắc Hà, Đại học Thành Đông, Đại học Lương Thế Vinh, Đại học Đại Nam, Đại học Trưng Vương trong chương trình đào tạo Thạc sĩ và Cử nhân

Success Business School

Dự án đào tạo Doanh nhân Success Business đã triển khai hơn 300 sự kiện đào tạo lớn nhỏ, online và offline dành cho hơn 30.000 cá nhân, công ty và các tổ chức. Success Business phát triển kinh doanh cho ba đối tượng: Doanh nhân, phụ nữ và trẻ em và thương hiệu được ghi nhận trên thị trường quốc tế

Dự án hợp tác quốc tế

Dự án hợp tác với các trường đại học của Anh quốc, Mỹ, Thái Lan,… đem đến cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất thông qua hai hình thức là trực tuyến và du học. Qua đó, sinh viên có thể trải nghiệm nhiều hơn và nâng cao tri thức cho sinh viên Việt Nam