Khởi nghiệp là gì? Tài chính quan trọng như thế nào khi khởi nghiệp?

Khởi nghiệp là gì? Khởi nghệp là từ dùng để chỉ việc ấp ủ, lên ý tưởng cho một công việc kinh doanh riêng và từng bước thực hiện nó. Nói đến khởi nghiệp, người ta thường nghĩ đến việc ai đó sẽ thành lập một doanh nghiệp riêng của họ – ở đó họ […]